European Union Trademark

The European Union Trade Mark has a direct effect and validity on the territory of the European Union - all member states (currently 28).

The trade mark is valid for 10 year and is subject to renewals.

Choosing the present service you authorise the Association of representatives before the EUIPO (European Union Intellectual property Office) IP Consulting to file the requested by you European Union trade mark (as per the provided specification) and to represent the applicant during the registration procedure.  

The fee covers the whole application / registration  process except filing an objection against provisional refusal based on absolute grounds - the fee for such objection is 200 EUR - see “objection (absolute grounds)” service.

European Union Trademark

€ 500.00
You save:
Please choose a variant first.
Out of stock
In stock

The European Union Trade Mark has a direct effect and validity on the territory of the European Union - all member states (currently 28).

The trade mark is valid for 10 year and is subject to renewals.

Choosing the present service you authorise the Association of representatives before the EUIPO (European Union Intellectual property Office) IP Consulting to file the requested by you European Union trade mark (as per the provided specification) and to represent the applicant during the registration procedure.  

The fee covers the whole application / registration  process except filing an objection against provisional refusal based on absolute grounds - the fee for such objection is 200 EUR - see “objection (absolute grounds)” service.

European Union Trademark
European Union Trademark
Чрез възлагане на сдружение на представители по интелектуална собственост IPConsulting всяко трето лице може да подаде опозиция или възражение.  След като научите от своето наблюдение на марки за подадена конфликтна заявка, с Вашия представител по марки трябва да планирате активни действия, а именно - да обсъдите неговия опит в такива процедури, Вашите шансове и какви са основанията, на които можете да се позовете. След този анализ трябва да му възложите изготвянето на опозицята, която да защити по най-добрия начин правата Ви. Изходът от процедурата в голяма степен зависи от това как сте подготвили искането си, какви аргументи имате, доколко добре сте ги мотивирали и с какви доказателства сте ги подкрепили.   
2020-08-24T15:57:54+03:00
500.00 500.00 EUR 1
() 500.00 EUR European Union Trademark In Stock N/A
Compare products
Our online store uses cookies
Cookie Settings